PRIVACY STATEMENT

DE GEZELLIGSTE GAMEHAL VAN BRABANT

Privacy Statement voor letsplayit.nl

De policy geldt voor iedereen die de website www.letsplayit.nl bezoekt.

Heeft u op deze website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer ingevuld via het contactformulier, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen.

De door u ingevulde persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd, zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verwerking Persoonlijke Gegevens

Let’s Play It gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers van haar website. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Let’s Play It zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Privacy Externe Links

Deze site bevat links naar andere websites. Let’s Play It is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Let’s Play It niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen

Let’s Play It behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om de privacy policy af en toe te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 
BELANGIJK - CORONA UPDATE

Beste Gamer, 

Ook na 25 September game je bij ons zonder QR code. Let's Play It valt onder "doorstroom" locaties waardoor de QR code bij ons niet van toepassing is. 

Tot snel bij Let's Play It!